Varvsupptagning 2021

Lite av de åtgärder som vidtogs under upptagning hos Gotenius Varv 2021:

  • Borstning och målning av ca 80m2 insida skrov, ink. ankarbox och förpik
  • Tvätt och bottenmålning samt offeranoder utsida skrov
  • Kapning och omsvetsning roderskedda samt uppsmörjning hjärtstock
  • Omsvetning av skrov där plåten var tunn/hål
  • Ny skrovgenomföring köksavlopp
  • Lagning av hål i maskinrummet efter tidigare länsutkast