Utbildningen

Klubben avsåg att snarast efter bildandet att sätta igång med dykutbildning av medlemmarna. På hösten 1939 inträffade dock den händelse som skulle förändra livet för en stor del av världens folk, Hitlertyskland invaderade Polen och andra världskriget var igång. Sverige ställde sig ju visserligen neutralt men tvingades ändå mobilisera och därmed stängdes en stor del av Göteborgs skärgård. Efter april 1940 då Norge och Danmark invaderats blev situationen ännu värre. Då det dessutom var bränsleransonering så tvingades man många gånger att segla om man ville ut på havet.

I mötesprotokollet av den 18 mars 1 1941, § 5 läser vi; Ordf.fick i uppdrag att meddela landshövdingen om klubbens existens samt anhålla hos länsstyrelsen om fotograferingstillstånd vid och i havet samt rätt att företaga nedstigningar från havsstrand. Vid nästa möte den 4 november 1941, § 5 redogjorde ordföranden bland annat att: .. .Amiral Åkermark vid marindistriktet var sympatiskt inställd till samarbete. Amiralen meddelade, att rätt till nedstigning måste sökas varje särskild gång och i god tid. Inget generellt medgivande kommer att göras. Allt detta gjorde att Göteborgs AmatörDykarKlubb ägnade större delen av sina första verksamhetsår åt utbildning i bassäng samt organisering och planering av sin framtida verksamhet.

Bassängerna man hade tillgång till på den tiden var Renströmska badanstalten och Lisebergsbadet och det största djupet var i dessa 5 meter. Några gånger fick man också tillgång till Marinens dyktank på Nya Varvet som hade ett djup på hela 10 meter.

Sjöfartsmuseet i Göteborg hade kommit med en önskelista över vrak i Göteborgs hamnområde och skärgård. Redan sommaren 1939 företogs två nedstigningar efter ett par galärer vid Lilla Aspholmen nära Nya Älvsborgs fästning. ’Trots noggrant sökande kunde de ej anträffas.’ står det i årsberättelsen från det första verksamhetsåret.

Några andra tänkvärda uppgifter från denna årsberättelse. Under rubriken Statistik: Antal anordnade dykutfärder, 11. Antal deltagande dykare, 5. Antal nedstigningar, 28. Största uppnådda djup, 10 meter. Under rubriken Fotokommitté: En kommitté bestående av 3 medlemmar har under hösten tillsatts för att närmare utreda möjligheten av undervattensfotografering.

Lämna ett svar